1. Nawiązanie współpracy, analiza stanu aktualnego, ustalenie zasad współpracy.

2. Rozpoczęcie sesji coachingowych. Każda z sesji powinna trwać od 90 do 120 minut, najlepiej w odstępach co dwa tygodnie. Cały proces trwa od 3 do 6 miesięcy. 

3. Między sesjami coachee pracuje indywidualnie nad wyznaczonymi celami, otrzymuje zadania dodatkowe.

4. Podsumowanie współpracy.

 

Ceny coachingu biznesowego ustalane są indywidualnie. 

jak wygląda coaching biznesowy

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

coaching biznesowy

Coaching biznesowy to doskonały sposób na zwiększenie kompetencji, efektywności i motywacji Twoich pracowników. Coaching dedykowany jest managerom i kadrze zarządzającej. Indywidualne sesje nastawione na konkretne potrzeby pracownika, pomogą zwiększyć efektywność i motywację Twoich pracowników. Podczas spotkań wzmacniamy i rozwijamy kompetencje komunikacyjne, managerskie czy interpersonalne. 

 

oferta dla firm

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

szkolenia 

Oferuję szkolenia z zakresu umiejętności społecznych (miękkich). Przykładowe tematy szkoleń:

  • komunikacja w zespole

  • asertywność w pracy

  • wystąpienia publiczne i autoprezentacja

  • komunikacja interpersonalna

  • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Przygotowuję także plany szkoleń dopasowane do indywidualnych potrzeb. 

E-mail: kontakt@akademiatechnikrozwoju.pl