Jak zwięźle odpowiadać na pytania? Metoda STAR na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zaktualizowano: 29 mar 2021

Czy masz trudności z udzieleniem zwięzłych odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Nie wiesz w jaki sposób podzielić się swoimi osiągnięciami podczas rozmowy? W tej sytuacji pomocna będzie metoda STAR. Pozwoli Ci ona w rzeczowy, zwięzły i uporządkowany sposób odpowiedzieć na pytania rekrutera.Nie masz czasu na czytanie? Obejrzyj wideo!Metoda STAR jest szczególnie pomocna w odpowiedzi na pytania behawioralne. Pytania behawioralne to pytania dotyczące naszego zachowania w danej sytuacji - podjętych działań i osiągniętych efektów.


Nasze przeszłe doświadczenia zawodowe pomagają rekruterom ustalić czy posiadamy odpowiednie umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy na danym stanowisku.Metoda STAR składa się z czterech elementów, które są rozwinięciem skrótu.


S (Situation) - sytuacja


T (Task) - zadanie


A (Action) - akcja


R (Result) - efektSytuacja: opisz sytuację w pracy, z którą musiałeś sobie poradzić w przeszłości. Opisz ją krótko i zwięźle - co się wydarzyło i dlaczego.


Zadanie: następnie opisz zakres swoich obowiązków wynikających z zaistniałej sytuacji. Ponownie, unikaj lania wody, odpowiadaj krótko i rzeczowo.


Działanie: w tym kroku opisz w jaki sposób wykonałeś zadanie - jakie działania podjąłeś, by sprostać wyzwaniu. Skoncentruj się na tym, co zrobiłeś, a nie na tym, co zrobił Twój zespół, szef lub współpracownik. (Wskazówka: Zamiast powiedzieć „Zrobiliśmy xyx”, powiedz „Zrobiłem xyx”).


Wynik: w tym kroku opowiedz o efektach wygenerowanych przez podjęte działanie. Na koniec wyjaśnij wynik lub wyniki wygenerowane przez podjęte działanie. Pomocne może być podkreślenie tego, co osiągnąłeś lub czego się nauczyłeś.


Przykład.


Pytanie: Podaj przykład zadania, które musiałeś wykonać w bardzo krótkim czasie. Jak sobie z nim poradziłeś?


Odpowiedź: Z reguły lubię mieć zaplanowany każdy krok mojego działania, jednak sytuacja pod presją czasu nie jest dla mnie problemem i potrafię sobie z tym doskonale radzić osiągając świetne rezultaty.


Sytuacja: jeden z pracowników mojej firmy poszedł na zwolnienie kilka dni przed terminem oddania ważnego projektu.


Zadanie: zostałem poproszony przez przełożonego o przejęcie odpowiedzialności za ten projekt. Miałem zaledwie kilka dni na poznanie i ukończenie zadania. Projekt zakładał przygotowanie obszernego raportu, zaś do jego przygotowania konieczna była analiza zgromadzonych danych. Projekt, który przejąłem, ukończony był w 50%.


Działanie: zebrałem podległy mi zespół, omówiliśmy wszystkie szczegóły i brakujące elementy, rozdzieliłem zadania biorąc na siebie większą część obowiązków i koordynowałem prace nad projektem.


Efekt: projekt skończyliśmy z zapasem jednego dnia.


W zależności od projektu dodaj szczegóły ważne z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujesz np. co był to za projekt, ile osób w nim uczestniczyło, główne założenia projektu itp.


Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznaj się z opisem stanowiska i wymaganymi umiejętnościami oraz zastanów się, jakie mogą się pojawić wyzwania i jakie przeszkody możesz napotkać na danym stanowisku. Następnie sporządzić listę różnych sytuacji, z którymi poradziłeś sobie w swojej karierze zawodowej - powinny to być sytuacje pokazujące Twoje mocne strony. Nie wiesz jak odkryć swoje mocne strony? Sprawdź w tym artykule.


Jeśli dopiero zaczynasz pracę i nie masz długiej historii zawodowej, możesz wziąć pod uwagę staże, pracę wolontariacką czy projekty tworzone w grupach na studiach. W niektórych przypadkach rekruter może poprosić Cię o podanie przykładu niezwiązanego z pracą, dlatego też rozważ wyzwania lub przeszkody, które pokonałeś w życiu osobistym.


Logo ATR_kolor_biale.png
ROZWÓJ OD KUCHNI (150 x 150 px) (1)_edited.png