Czym jest „sprytne” wyznaczanie celów? Metoda SMART.

Zaktualizowano: 29 kwi 2021

Na pewno słyszeliście, że cele, które sobie wyznaczacie powinny być SMART. Z tego artykułu dowiecie się czym są cele SMART i jak je tworzyć.


SMART (dosł. „sprytny”) to akronim pięciu angielskich słów: simple, measurable, achievable, relevant, timely defined. Metoda SMART określa pięć warunków dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel.Jaki powinien być cel tworzony metodą SMART?


SIMPLE, czyli prosty – cel powinien być wyrażony jasno (konkretnie) i jednoznacznie, tzn. w taki sposób, aby nie było żadnych problemów z jego zrozumieniem oraz aby wyeliminować dowolność jego interpretacji.

MEASURABLE, czyli mierzalny – należy go sformułować tak, aby można było liczbowo określić stopień jego osiągnięcia lub sprawdzić stopień jego realizacji.

ACHIEVABLE, czyli osiągalny – cel powinien być realistyczny, możliwy do osiągnięcia przy posiadanych zasobach i obiektywnych uwarunkowaniach działania (możliwościach i ograniczeniach). Jeśli nasz cel będzie zbyt ambitny czy nawet nierealistyczny, to nie będziemy w niego wierzyć, a to z kolei pozbawi nas motywacji do działania.

RELEVANT, czyli istotny – cel powinien przynosić konkretne (sprecyzowane) i ważne korzyści (zamierzone efekty), być istotnym krokiem naprzód, stanowić jednocześnie dla nas jakąś wartość.


TIMELY DEFINED, czyli określony w czasie – cel powinien mieć ustalony dokładny horyzont czasowy, a termin jego osiągnięcia powinien być jednocześnie momentem kontroli wykonania i rozliczenia wykonawcy.

W myśl rozszerzonej wersji, nazwanej metodą SMARTER, cel powinien być także:

––ekscytujący (exciting) – zachęcający, mobilizujący do działania, nawet poprzez samo sformułowanie;

––sformalizowany (recorded) – najprościej rzecz ujmując np. zapisany na kartce. Jeśli są to cele biznesowe, warto określić wykonawców poszczególnych obowiązków.

Spróbujmy zatem sformułować cel metodą SMART.


Idąc tropem literki S, postanawiam sobie, że chcę zacząć biegać. Prosty i zrozumiały cel. Dalej mamy literkę M, mój cel powinien być mierzalny, a więc powinnam dodać np. informację ile razy w tygodniu i jak długo chcę biegać. W przypadku mojego celu jest on osiągalny, nie ma żadnych przeszkód w jego realizacji, a więc odhaczamy literkę A. Chcę poprawić moją kondycję fizyczną, zamierzam wystartować w biegu na 10 km za pół roku - tym sposobem mamy już literkę R, czyli istotny. Podążając za ostatnią literką, a więc T, jako, że musi być określony w czasie, postanawiam sobie, że zaczynam biegać od od dziś po 5 km, za 3 miesiące zwiększam dystans do 10 km.


Mój cel, określony metodą SMART, brzmi:


Chcę zacząć biegać dwa razy w tygodniu, po 5 km, docelowo 10 km. Swoją przygodę rozpoczynam dziś od przebiegnięcia 5 km, po 3 miesiącach zwiększam dystans do 10 km, a za pół roku startuję w biegu na 10 km.Jak Wam się podoba taka metoda wyznaczania celów?Źródło: Kozina A., Zesz. Nauk. UEK, 2013; 915: 5–21, Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieLogo ATR_kolor_biale.png
ROZWÓJ OD KUCHNI (150 x 150 px) (1)_edited.png